HÌNH ẢNH HỘI THẢO

Hội thảo về máy spa tại khách sạn Callaven

Hội thảo Lady Luxury – Spa Trinh Mỹ